ชีวิตมหัศจรรย์ ครั้งที่ 25

ชีวิตมหัศจรรย์ ครั้งที่ 25

ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร และรับฟังคำพยานชีวิต ของนักธุรกิจหนุ่ม รองประธานกรรมการบริหารฝ่าย พัฒนาธุรกิจของกลุ่ม บริษัททองโกรว์ ผู้รับใช้พระเจ้าที่เข้มแข็ง แห่งคริสตจักรพระคุณ ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า (รับประทานอาหารเวลา 12.00 น. งานเริ่มเวลา 13.00-16.00 น.) Source
คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์ นักธุรกิจและพยานชีวิตในงานชีวิตมหัศจรรย์ Serve Together

คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์ นักธุรกิจและพยานชีวิตในงานชีวิตมหัศจรรย์ Serve Together

คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์ นักธุรกิจและพยานชีวิตในงานชีวิตมหัศจรรย์ Serve Together Source