เมื่อ​พระ​องค์​ทอด​พระ​เนตร​ฝูง​ชน​ก็​ ทรง​สงสาร​เขา​ทั้ง​หลายเพราะ​พวก ​เขา​ถูก​รัง​ควาน​และ​ไร้​ที่​พึ่ง​เหมือน​ฝูง​ แกะ​ไม่​มี​ผู้​เลี้ยง #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเ…

เมื่อ​พระ​องค์​ทอด​พระ​เนตร​ฝูง​ชน​ก็​ ทรง​สงสาร​เขา​ทั้ง​หลายเพราะ​พวก ​เขา​ถูก​รัง​ควาน​และ​ไร้​ที่​พึ่ง​เหมือน​ฝูง​ แกะ​ไม่​มี​ผู้​เลี้ยง #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเ…

เมื่อ​พระ​องค์​ทอด​พระ​เนตร​ฝูง​ชน​ก็​ ทรง​สงสาร​เขา​ทั้ง​หลายเพราะ​พวก ​เขา​ถูก​รัง​ควาน​และ​ไร้​ที่​พึ่ง​เหมือน​ฝูง​ แกะ​ไม่​มี​ผู้​เลี้ยง #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ Source
พระเยซูทรงให้สาวกเผชิญลมพายุ เพื่อให้ความเชื่อของพวกเขาเข้มแข็งขึ้น (มก.4:36-41) #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำป…

พระเยซูทรงให้สาวกเผชิญลมพายุ เพื่อให้ความเชื่อของพวกเขาเข้มแข็งขึ้น (มก.4:36-41) #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำป…

พระเยซูทรงให้สาวกเผชิญลมพายุ เพื่อให้ความเชื่อของพวกเขาเข้มแข็งขึ้น (มก.4:36-41) #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ Source
พระเจ้าทรงให้คนโดดเดี่ยวมีบ้าน อยู่พระองค์ทรงนำเชลยออกมาถึง ความรุ่งโรจน์ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำว…

พระเจ้าทรงให้คนโดดเดี่ยวมีบ้าน อยู่พระองค์ทรงนำเชลยออกมาถึง ความรุ่งโรจน์ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำว…

พระเจ้าทรงให้คนโดดเดี่ยวมีบ้าน อยู่พระองค์ทรงนำเชลยออกมาถึง ความรุ่งโรจน์#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ Source
ในพระนามพระเยซู ทูตสวรรค์ของพระองค์จะทำงาน ที่ภาคใต้ของประเทศไทยและจะช่วยเหลือทุกๆ คน ทุกๆ พื้นที่ให้ได้รับทุกๆ สิ่งที่ขาดและจำเป็น และจะทรงส่งฝนที่ตกอยู่ที่ภาคใต้ในตอนนี้ให้ไปตกใน…

ในพระนามพระเยซู ทูตสวรรค์ของพระองค์จะทำงาน ที่ภาคใต้ของประเทศไทยและจะช่วยเหลือทุกๆ คน ทุกๆ พื้นที่ให้ได้รับทุกๆ สิ่งที่ขาดและจำเป็น และจะทรงส่งฝนที่ตกอยู่ที่ภาคใต้ในตอนนี้ให้ไปตกใน…

ในพระนามพระเยซู ทูตสวรรค์ของพระองค์จะทำงาน ที่ภาคใต้ของประเทศไทยและจะช่วยเหลือทุกๆ คน ทุกๆ พื้นที่ให้ได้รับทุกๆ สิ่งที่ขาดและจำเป็น และจะทรงส่งฝนที่ตกอยู่ที่ภาคใต้ในตอนนี้ให้ไปตกในที่ที่ขาดแคลนน้ำ น้ำที่ภาคใต้จะลดโดยเร็วไว และจะกลับคืนสู่สภาพที่ดีโดยเร็วไว อาเมน Source
ข้าพเจ้า​ได้​แสวงหา​พระ​ยาห์เวห์และ​ พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ข้าพเจ้า ​และ​ทรง​ ช่วย​กู้​ข้าพเจ้า​ให้​พ้น​จาก​ความ​กลัว​ ทั้งสิ้น #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #…

ข้าพเจ้า​ได้​แสวงหา​พระ​ยาห์เวห์และ​ พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ข้าพเจ้า ​และ​ทรง​ ช่วย​กู้​ข้าพเจ้า​ให้​พ้น​จาก​ความ​กลัว​ ทั้งสิ้น #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #…

ข้าพเจ้า​ได้​แสวงหา​พระ​ยาห์เวห์และ​ พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ข้าพเจ้า ​และ​ทรง​ ช่วย​กู้​ข้าพเจ้า​ให้​พ้น​จาก​ความ​กลัว​ ทั้งสิ้น #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ Source
ขอร่วมกันอธิษฐานเพื่อคริสเตียนในอิรักที่กำลังถูกข่มเหงด้วยค่ะ อธิษฐานให้พี่น้องคริสเตียนที่อิรักด่วนค่ะ กำลังถูกทำร้ายจากกองกำลังอิสลามค่ะ

ขอร่วมกันอธิษฐานเพื่อคริสเตียนในอิรักที่กำลังถูกข่มเหงด้วยค่ะ อธิษฐานให้พี่น้องคริสเตียนที่อิรักด่วนค่ะ กำลังถูกทำร้ายจากกองกำลังอิสลามค่ะ

ขอร่วมกันอธิษฐานเพื่อคริสเตียนในอิรักที่กำลังถูกข่มเหงด้วยค่ะ อธิษฐานให้พี่น้องคริสเตียนที่อิรักด่วนค่ะ กำลังถูกทำร้ายจากกองกำลังอิสลามค่ะ Source
ใจ​แน่ว​แน่​นั้น ​พระ​องค์​ทรง​รักษา​ไว้ ​ใน​ศานติ​ภาพ​อัน​สมบูรณ์เพราะ​เขา​ วางใจ​ใน​พระ​องค์ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน …

ใจ​แน่ว​แน่​นั้น ​พระ​องค์​ทรง​รักษา​ไว้ ​ใน​ศานติ​ภาพ​อัน​สมบูรณ์เพราะ​เขา​ วางใจ​ใน​พระ​องค์ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน …

ใจ​แน่ว​แน่​นั้น ​พระ​องค์​ทรง​รักษา​ไว้ ​ใน​ศานติ​ภาพ​อัน​สมบูรณ์เพราะ​เขา​ วางใจ​ใน​พระ​องค์#พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ Source
พระ​องค์​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่าถ้า​ใคร​ รัก​เราคน​นั้น​จะ​ประพฤติ​ตาม​คำ​ ของ​เราและ​พระ​บิดา​จะ​ทรง​รัก​เขา แล้ว​เรา​ทั้ง​สอง​จะ​มา​หา​เขา​และ ​จะ​อยู่​กับ​เขา #พระเจ้า #พระวิญญานบ…

พระ​องค์​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่าถ้า​ใคร​ รัก​เราคน​นั้น​จะ​ประพฤติ​ตาม​คำ​ ของ​เราและ​พระ​บิดา​จะ​ทรง​รัก​เขา แล้ว​เรา​ทั้ง​สอง​จะ​มา​หา​เขา​และ ​จะ​อยู่​กับ​เขา #พระเจ้า #พระวิญญานบ…

พระ​องค์​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่าถ้า​ใคร​ รัก​เราคน​นั้น​จะ​ประพฤติ​ตาม​คำ​ ของ​เราและ​พระ​บิดา​จะ​ทรง​รัก​เขา แล้ว​เรา​ทั้ง​สอง​จะ​มา​หา​เขา​และ ​จะ​อยู่​กับ​เขา #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ Source

Source
เรา​รู้​ว่าเหตุการณ์​ทุก​อย่าง​ร่วมกัน ​ก่อ​ผลดี​แก่​คน​ที่​รัก​พระ​เจ้าคือ​แก่​ คน​ทั้ง​หลาย​ที่​พระ​องค์​ทรง​เรียก​ตาม​ พระ​ประสงค์​ของ​พระ​องค์ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ …

เรา​รู้​ว่าเหตุการณ์​ทุก​อย่าง​ร่วมกัน ​ก่อ​ผลดี​แก่​คน​ที่​รัก​พระ​เจ้าคือ​แก่​ คน​ทั้ง​หลาย​ที่​พระ​องค์​ทรง​เรียก​ตาม​ พระ​ประสงค์​ของ​พระ​องค์ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ …

เรา​รู้​ว่าเหตุการณ์​ทุก​อย่าง​ร่วมกัน ​ก่อ​ผลดี​แก่​คน​ที่​รัก​พระ​เจ้าคือ​แก่​ คน​ทั้ง​หลาย​ที่​พระ​องค์​ทรง​เรียก​ตาม​ พระ​ประสงค์​ของ​พระ​องค์ #พระเจ้า #พระวิญญานบริสุทธิ์ #คริสเตียนไทย #นมัสการ #สรรเสริญพระเจ้า #มานาประจำวัน #พระเยซู #พระคำประจำวัน #พระคัมภีร์ #พระเจ้า #อธิษฐาน #ความเชื่อ #ความรัก #ความหวัง #God #Jesus #Holyspirit #pray #ชีวิตมหัศจรรย์ Source